ING. PAVEL RAŠKA

Soudní znalec v oboru

EKONOMIKA, ELEKTRONIKA & ELEKTROTECHNIKA

Expert pro fotovoltaiku a revizní technik pro vyhrazená technická elektrická zařízení

Pavel Raška

 • je absolvoventem VUT Brno Fakulty elektrotechnické,
 • členem Komory soudních znalců České republiky sekce Elektronika a IT, Elektrotechnika,
 • členem Soudního senátu Okresního soudu ve Vsetíně,
 • členem České fotovoltaické asociace,
 • znalcem v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací v elektrotechnice,
 • znalcem v oboru elektronika - odvětví elektronika,
 • znalcem v oboru elektrotechnika - odvětví elektrotechnika.

 • Disponuje dlouholetou praxí a vysokou odborností v oborech elektronika a elektrotechnika.
  Provádí odbornou činnost, expertýzy a revize na VETZ.
  Provádí znaleckou činnost.
  Pracuje jako OSVČ.


 • elektronika - hudební, kancelářská, obrazová, spotřební, výkonová a zvuková
 • elektrické instalace v administrativních a bytových komplexech
 • elektrické instalace ve školách a školkách
 • elektrické instalace ve zdravotnictví
 • elektrické instalace ve výrobních a skladových halách
 • elektrické stroje a elektrická zařízení určená pro výrobu a přeměnu elektrické energie a záložní zdroje
 • elektrická zařízení určená pro přenos elektrické energie
 • elektrická zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny
 • fotovoltaické systémy a elektromobilita
 • kancelářská technika, informační technologie
 • počítač - hw, sw, počítačová síť, výpočetní technika
 • revize prováděné na elektrických zařízeních a hromosvodech
 • signalizační, videopřehledová a zabezpečovací technika
 • znalecké posudky pro účastníky řízení

 • projekty pro distribuční společnosti, samostatné projekty vnějších inženýrských sítí a VO, veřejnoprávní projednávání a inženýring, projektování aktivních jímačů, projektování v prostředích s nebezpečím výbuchu, činnosti na velmi vysokém napětí, činnost spadající pod báňský a drážní úřad, dodělávání / předělávání / opravování po jiných dodavatelech a projektantech, a z kapacitních důvodů nerozpočtuje.