PORADNA

Znalec v oboru elektroniky a elektrotechniky je odborník, který má hluboké znalosti v širokém spektru elektrických systémů, zařízeních a technologiích. Jeho role spočívá v poskytování objektivních a kvalifikovaných informací, které mohou být klíčové pro rozhodovací procesy v různých kontextech. Pomoc znalce bude klíčová v situaci, kdy je zapotřebí odborný názor nebo posudek při řešení sporných technických otázek, návrhu nových projektů, opravách elektronických zařízení nebo uplatňování práva z reklamací.

Pokud potřebujete "pomoc znalce", je důležité vybrat odborníka s odpovídajícími kvalifikacemi v konkrétní oblasti. Znalec má povinnost poskytovat objektivní a odborné informace. Jeho názor je důležitý pro rozhodovací procesy v nejrůznějších případech.

 • KONZULTACE SE ZNALCEM

  Konzultace se znalcem je velmi užitečná služba, která dobře poslouží k přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu, například v případech objektivizace některého jevu, posouzení funkcionalistiky, pro účely ocenění nebo jako prevence před vznikem reklamačních nedorozumění. Když konzultujete se znalcem v oblasti elektrotechniky, může vám být poskytnuto mnoho užitečných informací a rad jak - diagnostikovat a řešit problémy - pomoc identifikovat závady, poruchy nebo chyby v elektronických obvodech - pomoc s návrhem, vývojem a implementací - získat informace týkající se bezpečnosti elektrických instalací a zařízení. Můžete také požádat o hodnocení elektrických zařízení, abyste zajistili, že splňují příslušné normy a bezpečnostní předpisy. Znalec vás může také informovat o nejnovějších technologických trendech v oboru. Pomoc znalce při rozhodování o nákupu týkající se možností vhodného výběru elektronických zařízení nebo komponent může být klíčová.

  Spotřebitelé mnohdy váhají služby znalce využít. Důvod obavy je zřejmý: „vysoká cena“ znaleckého posudku. To není ovšem vůbec potřeba. Znalce lze oslovit a požádat o radu, případně s ním konzultovat váš problém. Jeho vyjádření vnese do celého případu světlo i odpověď na otázku: „"V čí prospěch vyzní případný znalecký posudek?“ Pokud má znalecký posudek vypovídat ve váš prospěch, pak si jej nechte znalcem určitě vypracovat. Znalecký posudek je velmi účinný nástroj, který výborně pomáhá v dokazování. Bude-li dodavatel nebo prodávající reklamaci na základě znaleckého posudku nucen uznat, pak vám náleží i náhrada nákladů za znalecký posudek. (viz občanský zákoník § 1924)

  .

  Jakkoli lze při konzultací problematiku zadání znaleckého posudku vyjasnit zcela individuálně – nad míru není vyloučeno, že by mohlo postačit i zhlédnutí stránky "Jak zadat znalecký posudek".

 • ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

  Odborné vyjádření a znalecký posudek jsou dvě odlišné formy písemných dokumentů, které poskytují odborný názor v rámci určitého oboru. Zde jsou klíčové rozdíly mezi nimi:

  Odborné vyjádření může být obecnější a slouží k poskytnutí odborného názoru nebo informací o konkrétní věci. Nemusí mít formální strukturu a často slouží k vysvětlení technických nebo odborných aspektů v jasnějším jazyce. Může být použito ve všedních situacích, kde je potřeba sdělit odborný názor nebo informace bez formálního postupu. U odborného vyjádření v první řadě zajímá jeho zadavatele odpověď na položenou otázku, která může být navíc velmi stručná.

  Znalecký posudek je formální dokument, který má specifický formát a je vytvořen znalcem. Jeho cílem je poskytnout podrobný a objektivní pohled na konkrétní otázky nebo problémy. Z hlediska posuzování jeho věrohodnosti a objektivity je důležitý i postup na jehož základě dospěl znalec k odpovědi na položenou otázku. Znalecký posudek se často používá jako důkaz v soudních řízeních nebo ve vztahu k právním, finančním nebo technickým otázkám v situacích, kde je potřeba objektivní a formální hodnocení a odborný názor od znalce.

  Příkladem bude případ:

  ODHAD CEN   versus   OCEŇOVÁNÍ

  . Provádí se na základě dvou různých, zákonem přípustných cest, které mají navzájem odlišné právní důsledky.

  • ODHAD CENY = práce odhadce

   Pro odhad ceny a ocenění výrobku či služby je relativně jednoduché oslovit odborníka na ekonomiku – odhadce. Odhadce je oprávněný věc ocenit na základě živnostenského oprávnění (jedná se o živnost vázanou). Výsledkem jeho práce je pouze odborné vyjádření.

  • OCEŇOVÁNÍ = cena stanovená znalcem

   Má-li ocenění ve svém důsledku sloužit jako pomůcka pro rozhodování orgánu veřejné moci (například soudu), je nutné předpokládat, že se orgán veřejné moci bude ke znaleckému posudku chovat poněkud „vážněji“, než k odbornému vyjádření.

  ZNALECKÝ POSUDEK

  Otázku pokládá orgán věřejné moci nebo právník. Může ji pokložit i osoba, která nemusí mít právní vzdělání.

  Znalecký posudek je výsledek práce znalce a jeden z možných důkazů pro soudní případně správní řízení. Vyjasní i okolnosti, za kterých k situaci došlo, poskytne důležité informace a dá jeho zadavateli jasnou odpověď na položené otázky, které jsou podstatné pro dané řízení. O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka, která je de facto zadáním pro znalce. Kvalitní otázka pak implikuje možnost poskytnout kvalitní znaleckou odpověď - znalecký výrok, který bude náležitě zužitkovatelný jako případný důkazní prostředek při sporu. O formulaci zadání pro znalce - jak má být položena znalecká otázka, je vhodné se poradit předem.

  Znalecký posudek může mít elektronickou nebo listinnou podobu - písemný dokument s náležitostmi dle §28 zákona č. 254/2019Sb., případně ústní formu, tzv. výpověď znalce do protokolu. Vypracovat jej může pouze znalec, který je zapsaný v seznamu znalců vedený u Ministerstva spravedlnosti České republiky.  • Znalecký posudek v oblasti

  • poskytne odborný názor v různých situacích, od hodnocení bezpečnosti elektronických zařízení po diagnostiku poruch v elektronických systémech. Může obsahovat širokou škálu informací v závislosti na konkrétním účelu posudku. Je důležité, aby posudek byl srozumitelný pro osoby bez hlubokých technických znalostí a zároveň poskytl detailní informace pro ty s technickým povědomím v dané oblasti.

  • Znalecký posudek v oblasti

  • poskytne odborný názor, jenž bude dobře zužitkovatelné v různých kontextech, včetně řešení soudních sporů, technických auditech, hodnocení bezpečnosti a dalších situacích, kde je potřeba nestranný odborný pohled na elektrické systémy a zařízení. Znalecký posudek může obsahovat širokou škálu informací v závislosti na konkrétním účelu posudku.

  • Znalecký posudek v oblasti

  • je odborný dokument, využívaný zajisté i v soudních sporech k ocenění elektrických zařízení, systémů nebo technických prostředků. Tento druh posudku bude relevantní v různých kontextech, včetně právních sporů, pojišťovacích událostí, fúzí a akvizic, nebo při prodeji a nákupu elektrotechnických aktiv. Je důležité, aby posudek měl dostatečně srozumitelnou část nejen z ekonomiky, ale i z dalších oborů.