O znalci

Znalec

Ing. Pavel Raška

IČ: 410 89 332

byl jmenován předsedkyní KS v Ostravě, čj. 4209.

  • je členem Komory soudních znalců ČR sekce Elektronika a IT, elektrotechnika
  • je členem Soudního senátu Okresnihho soudu ve Vsetíně
  • je absolventem VUT v Brně Fakulty elektrotechnické
  • je členem České fotovoltaické asociace
  • disponuje dlouholetou praxí a vysokou odborností v elektrotechnice
  • provádí expertýzy a revize VTZE
  • pracuje jako OSVČ


    Objednávka znaleckého posudku, případně pro konzultaci se znalcem klikněte zde