Cenové podmínky

Konzultace a znalecké dokazování

v oborech

EKONOMIKA - ceny a odhady v elektrotechnice,
ELEKTROTECHNIKA
ELEKTRONIKA

Konzultace se znalcem je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se lépe zorientovat v odborné problematice. Jsou případy, které si zaslouží vysoké pracovní nasazení a pomoc i bez finanční náhrady, na druhou stranu z běžných komerčních zakázek náleží znalci odměna.

Ceny znaleckých posudků pro orgány veřejné moci

Cenu za znalecký výkon upravuje Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 504/2020Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ceny znaleckých posudků pro občany a organizace

Cena písemného znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Znalec vypracuje předběžnou kalkulaci, tu následně sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu. Cena je uvedena v příslušné objednávce. Je-li na vyhotovení znaleckého posudku uzavřena smlouva, je cena podstatnou náležitostí této smlouvy.

Cena odborné konzultace

Cena odborné konzultace činí 1.700 Kč za každou započatou hodinu, za první hodinu však 3.300 Kč. V případě, že je konzultace probíhá mimo kancelář, připočtou se výdaje na cestu do místa určení a zpět s náhradou za ztracený čas.

Ceny jsou smluvní, podléhají DPH. Znalec si vyhrazuje právo na individuální kalkulaci v každém obchodním případě.

Na konzultaci se znalcem a požadované znalecké úkony je znalcem vystavena faktura - daňový doklad, který je splatný v termínu před konzultací. Případně faktura - daňový doklad následující za uskutečněnou osobní konzultaci.