Ceny znaleckých posudků

Odměna znalci

Za vypracování znaleckého posudku

Cena písemného znaleckého posudku je závisí od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Pro orgány veřejné moci cenu upravuje vyhláška č. 504/2020Sb. Ministerstva spravedlnosti ČR v aktuálním znění.

Způsob stanovení ceny za provedený znalecký výkon, znalecký posudek.

Znalec vypracuje předběžnou kalkulaci, tu následně sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu. Cena je uvedena v příslušné objednávce. Je-li na vyhotovení znaleckého posudku uzavřena smlouva, je cena podstatnou náležitostí této smlouvy.

Příklady cen znaleckých posudků „mimo řízení“ jsou uvedeny níže.

Ceník písemných znaleckých posudků z oblasti elektronika – např. audio – video – počítač – počítačové komponenty – monitor – paměť – základní deska – grafická karta – zvuková karta – videokarta – tiskárna – mobilní telefon – servisní oprava – televizor – apod. jejímž obsahem je:

  1. Stanovení ceny elektrického přístroje – od 8.000 Kč,
  2. Stanovení cen přístrojů, které tvoří komplet např. počítačová sestava obsahující min.; 20 ks počítačů – od 800 Kč/ks,
  3. Posouzení jevů, závady, funkčnosti, odlišnosti a pod.) – od 8.000 Kč,